BibleProject | Elçi Pavlus'un Mektupları Üzerine Hızlandırılmış Kurs

BibleProject | Elçi Pavlus'un Mektupları Üzerine Hızlandırılmış Kurs

10 gün

Bu on günlük okuma planında, Elçi Pavlus tarafından yazılmış olan dört kısa mektup yer almaktadır. Galatyalılar’da Pavlus, Yahudi olmayanların Tevrat'a uyup uymamaları gerektiği konusunu ele alır. Efeslilerde, Müjde’nin Tanrı ile birbirimiz arasında nasıl uzlaşma sağladığını gösterir. Filipililer’de, imanlıları İsa’nın fedakar sevgisinin örneği ile teşvik eder ve Selanikliler’de Pavlus, zulüm gören Hristiyanları kral Mesih umudu ile teşvik eder.

Yayıncı

Bu planı sağladığı için BibleProject'e teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://bibleproject.com/turkish

Yayımcı Hakkında