Gerçek Sevgi Nedir?

Teşvik Sözleri
Gerçek Sevgide Nasıl Yürürüz?1 Yuhanna 4:16-17 ve Yuhanna 13: 34-35'i okuyun.Sevgiyi ne serbest bırakır? Kendimizi günahtan ve bencil sevgiden nasıl kurtarırız ve gerçek aşkta nasıl ilerleyeceğiz?Bunu O'nsuz ve O'nun yardımı olmadan yapamayız. Odağı kaybetmek ya da atılmak çok kolaydır. İsa'nın sevgisi ve müjde tek umudumuzdur. İsa geldi ve yaşadı, öldü, gömüldü ve günahın, Şeytan'ın ve ölümün üstesinden gelmek için tekrar dirildi. Bizi seven Tanrı'nın Oğlu kendini bizim için de verdi. Sevgisinde bize yolu hazırladı. "Rab İsa, bu sevgide yürümek istiyorum. Umudumun tümünü ve tüm güvenimi sana bırakmama yardım et."Eski azizlerin ilahilerini okumak, zihnimizi mücadeleye odaklamamıza yardımcı olabilir. Rab'de sevinen yüreklerini duyarak, O'na tapınarak, kutsal yaşamlar sürerek ve O'nu bütün kalbiyle, ruhuyla, zihniyle ve gücüyle sevdiklerini duyuyoruz. Isaac Watts'ın " Awake My Weal, Awake My Love" adlı eserindeki kıtaları ele alalım. Kalbiniz bu şekilde Rab'bi sevmek için özlem duyuyor mu?Uyan, azmim; uyan sevgim,

Burada Kurtarıcıma hizmet et,

Yukarıdaki azizlerin harika işlerinde,

Ve kutsal meleklerin gidemediğinde.Uyan, ruhum, beslemek için

Aç ruhları, fakirleri giydirmek için;

Cennete kimsenin ihtiyacı yok

Yürekleri sonsuzlara dek dolu.Tutkularımı zapted, Ruhum!

Mücadeleye devam et, Tanrı'nın işini sürdür,

Günlük çoğalan günahlarımı kontrol et,

Ve yeni zaferler kazandır.(Son iki kıta orjinal dilde)

The land of triumph lies on high,

There are no foes t’encounter there;

Lord, I would conquer till I die,

And finish all the glorious war.Let every flying hour confess

I gain Thy Gospel fresh renown;

And when my life and labors cease,

May I possess the promised crown!Gerçeği Yüreklerimize Almak: Zihninizi yenilemek ve kalbinizi dönüştürmek için kalbe giden bir Kutsal Kitap ayeti seçin.Benliği Öldürmek: Yazdığınız Kutsal Yazılar tarafından hayatınızda hangi özel günah ele alınmaktadır? Pavlus bize, özellikle eski benliği bırakmamız gerektiğini söylüyor.Hakikati Yaşama Geçirmek: Yeni kendinize - Mesih'i koyun. Düşüncelerinizde, tutumunuzda ya da davranışlarınızda O'na teslim olmak ve O'nun aklını zihninize ve kalbinize uygulamak için ne gibi belirli düzenlemeler yapmanız gerekir?