YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Özdeyişler

Özdeyişler

Bu okuma planı size her gün Özdeyişler Kitabından bir bölüm okumanızı sağlar. Özdeyişler size doğru yollarda öncülük edecek, nesilden nesile aktarılan bilgeliklerle doludur.

Bu okuma planı YouVersion tarafından oluşturuldu. Daha fazla bilgi için, lütfen www.youversion.com ziyaret edin
About The Publisher