یوحنا 1:39

یوحنا 1:39 TPV

او به ایشان گفت: «بیایید و ببینید.» پس آن دو نفر رفتند و دیدند كجا منزل دارد و بقیّهٔ روز را نزد او ماندند. زیرا تقریباً ساعت چهار بعد از ظهر بود.
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları یوحنا 1:39