یوحنا 1:21

یوحنا 1:21 TPV

آنها از او پرسیدند «پس آیا تو الیاس هستی؟» پاسخ داد: «خیر.» آنها پرسیدند: «آیا تو آن نبی موعود هستی؟» پاسخ داد: «خیر.»
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş