یوحنا 1:13

یوحنا 1:13 TPV

كه نه مانند تولّدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلكه از خدا تولّد یافتند.
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş