TİTUS 3:7

TİTUS 3:7 TCL02

Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş