TİTUS 2:14

TİTUS 2:14 TCL02

Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş