TİTUS 2:10

TİTUS 2:10 TCL02

hırsızlık yapmadan, tümüyle güvenilir olduklarını göstersinler. Böylece Kurtarıcımız Tanrı'yla ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş