TİTUS 1:7

TİTUS 1:7 TCL02

Gözetmen, Tanrı evinin kâhyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş