TİTUS 1:16

TİTUS 1:16 TCL02

Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer, ama yaptıklarıyla O'nu yadsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz iğrenç kişilerdir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş