TİTUS 1:15

TİTUS 1:15 TCL02

Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir, ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların zihinleri de vicdanları da kirlenmiştir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş