TİTUS 1:10

TİTUS 1:10 TCL02

Çünkü asi, boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanlıları bunlardandır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş