ROMALILAR 3:23

ROMALILAR 3:23 TCL02

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

ROMALILAR 3:23

Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları ROMALILAR 3:23