VAHİY 3:9

VAHİY 3:9 TCL02

Bak, Şeytan'ın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş