VAHİY 3:3

VAHİY 3:3 TCL02

Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Bunları yerine getir, tövbe et! Eğer uyanmazsan, hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş