VAHİY 3:2

VAHİY 3:2 TCL02

Uyan! Geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrım'ın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş