VAHİY 3:17

VAHİY 3:17 TCL02

Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun; ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş