VAHİY 3:12

VAHİY 3:12 TCL02

Galip geleni Tanrım'ın Tapınağı'nda sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım'ın adını, Tanrım'a ait kentin –gökten Tanrım'ın yanından inen yeni Yeruşalim'in– adını ve benim yeni adımı yazacağım.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş