MEZMURLAR 68:23

MEZMURLAR 68:23 TCL02

“Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın, Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş