SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 18:24

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 18:24 TCL02

Yıkıma götüren dostlar vardır, Ama öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 18:24

Paylaş