SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 18:10

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 18:10 TCL02

RAB'bin adı güçlü kuledir, Ona sığınan doğru kişi için korunaktır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 18:10

Paylaş