SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:23

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:23 TCL02

İhtiyatlı kişi bilgisini kendine saklar, Oysa akılsızın yüreği ahmaklığını ilan eder.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş