SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:17

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:17 TCL02

Dürüst tanık doğruyu söyler, Yalancı tanıksa hile solur.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş