FİLİPİLİLER 1:21

FİLİPİLİLER 1:21 TCL02

Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları FİLİPİLİLER 1:21