FİLİPİLİLER 1:2

FİLİPİLİLER 1:2 TCL02

Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları FİLİPİLİLER 1:2