FİLİPİLİLER 1:15

FİLİPİLİLER 1:15 TCL02

Gerçi kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kimiyse iyi niyetle duyuruyor.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları FİLİPİLİLER 1:15