LUKA 9:62

LUKA 9:62 TCL02

İsa ona, “Sabanı tutup da geriye bakan, Tanrı'nın Egemenliği'ne layık değildir” dedi.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş