EFESLİLER 4:15

EFESLİLER 4:15 TCL02

Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş