EFESLİLER 2:1

EFESLİLER 2:1-2 TCL02

Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları EFESLİLER 2:1