EFESLİLER 1:4-5

EFESLİLER 1:4 TCL02

O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

EFESLİLER 1:5 TCL02

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları EFESLİLER 1:4-5