KOLOSELİLER 2:8

KOLOSELİLER 2:8 TCL02

Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş