KOLOSELİLER 2:12

KOLOSELİLER 2:12 TCL02

Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş