KOLOSELİLER 1:13-14

KOLOSELİLER 1:13 TCL02

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

KOLOSELİLER 1:14 TCL02

O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

KOLOSELİLER 1:13-14

Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları KOLOSELİLER 1:13-14