KOLOSELİLER 1:13-14

KOLOSELİLER 1:13 TCL02

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Ceviri
Paylaş

KOLOSELİLER 1:14 TCL02

O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Ceviri
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları KOLOSELİLER 1:13-14