ELÇİLERİN İŞLERİ 19:9

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:9 TCL02

Ne var ki, bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş