ELÇİLERİN İŞLERİ 19:8

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:8 TCL02

Havraya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. Üç ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu, onları Tanrı'nın Egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş