ELÇİLERİN İŞLERİ 19:27

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:27 TCL02

Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de ulu tanrıça Artemis'in Tapınağı'nın hiçe sayılması ve bütün Asya İli'yle bütün dünyanın tapındığı tanrıçanın, ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş