ELÇİLERİN İŞLERİ 19:25

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:25 TCL02

Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi: “Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş