ELÇİLERİN İŞLERİ 19:17

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:17 TCL02

Bu haber, Efes'te yaşayan bütün Yahudiler'le Grekler'e ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş