ELÇİLERİN İŞLERİ 19:12

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:12 TCL02

Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştamallar hasta olanlara götürüldüğünde, hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş