ELÇİLERİN İŞLERİ 10:43

ELÇİLERİN İŞLERİ 10:43 TCL02

Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları ELÇİLERİN İŞLERİ 10:43