2.KORİNTLİLER 4:4

2.KORİNTLİLER 4:4 TCL02

Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili Müjde'nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş