2.KORİNTLİLER 10:5

2.KORİNTLİLER 10:5 TCL02

Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

2.KORİNTLİLER 10:5

Paylaş