1. SELANİKLİLER 1:5

1. SELANİKLİLER 1:5 TCL02

Çünkü yaydığımız Müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh'la ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş