1.YUHANNA 4:9-10

1.YUHANNA 4:9 TCL02

Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

1.YUHANNA 4:10 TCL02

Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

1.YUHANNA 4:9-10

Paylaş