1.KORİNTLİLER 15:55-56

1.KORİNTLİLER 15:55-56 TCL02

“Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?” Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa'dan alır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları 1.KORİNTLİLER 15:55-56