1.KORİNTLİLER 15:13-14

1.KORİNTLİLER 15:13-14 TCL02

Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş