1.KORİNTLİLER 11:5

1.KORİNTLİLER 11:5 TCL02

Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür. Böylesinin, başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş