1.KORİNTLİLER 11:32

1.KORİNTLİLER 11:32 TCL02

Dünyayla birlikte mahkûm olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş