1.KORİNTLİLER 11:20

1.KORİNTLİLER 11:20 TCL02

Toplandığınızda Rab'bin Sofrası'na katılmak için toplanmıyorsunuz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş